Ako postupuje monitoring a výskum mačky divej?

24.05.2021


Mačká divá je skryto žijúci druh, a preto sú údaje o jej rozšírení a populačnej dynamike nezrovnateľne horšie v porovnaní s väčšinou iných ohrozených druhov šeliem. Monitoring mačky divej, ktorého cieľom je zber údajov pre následný odhad demografických parametrov alebo genetickej variability, je pomerne náročný a vyžaduje množstvo času a úsilia stráveného v teréne alebo v laboratóriu.

Súčasťou cezhraničného projektu “Hledá se kočka, pozor, divoká” je extenzívny a intenzívny fotomonitoring mačky divej a tiež zber neinvazívnych vzoriek na genetickú analýzu pomocou chlpových pascí. V súčasnosti prebieha intenzívny zber údajov pracovníkmi Hnutí DUHA Olomouc a NZOO Bojnice v teréne na česko-slovenskom pohraničí v Javorníkoch, Bielych Karpatoch ako aj v Strážovských vrchoch, v jadrovej zóne výskytu mačky divej na Slovensku. Okrem početných záchytov mačiek na fotopasce, ktoré majú podobne ako rysy unikátny vzor srsti umožňujúci odlíšenie jednotlivých jedincov, sa nám darí získavať i vzorky na genetickú analýzu. Tie tvorí prevažne srsť, ktorá je odoberaná z chlpových pascí a následne analyzovaná v laboratóriu Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brne, kde prebieha izolácia DNA a ďalšie podrobné genetické analýzy. Tie majú za účel získať genetické profily jedincov a zhodnotiť napríklad mieru hybridizácie s mačkou domácou. Našu terénnu a laboratórnu prácu Vám približujeme v následnej fotografickej reportáži.


Mačka divá preferuje štruktúrované biotopy s podhorskými lúkami alebo pasienkami, kde často loví (Foto 1), prechádzajúce do lesov bohatých na popadané stromy, vývraty či rôzne skalnaté útvary, ktoré využíva v čase výchovy mláďat alebo ako úkryt počas dňa (Foto 2, 3).


Foto 1: Mačku divú je možné na takýchto lokalitách pri troche šťastia pozorovať i pri jej love zameranom hlavne na drobné hlodavce (zdroj: Michal Bojda)


Foto 2: Suťové lesy a skalnaté útvary sú preferovaným biotopom mačky divej v slovenských Karpatoch (zdroj: Michal Bojda)


Foto 3: Mačka tiež obľubuje spleť húštin a popadaných stromov, kde nachádza útočisko počas dňa (zdroj: Michal Bojda)


V zimných mesiacoch, keď je súvislá snehová pokrývka prítomná i v nižších polohách, môžeme ľahšie natrafiť na pobytové znaky mačky divej ako sú jednotlivé stopy (Foto 4, 5), stopové dráhy (Foto 6, 7) alebo trus (Foto 8). 

Foto 4: Detail stopy mačky divej (zdroj: Michal Bojda)


Foto 5: Čerstvé otlačky stôp (zdroj: Martin Váňa)

               

Stopovanie tejto plachej šelmy nám uľahčuje identifikáciu dôležitých značkovacích miest pre umiestnenie chlpových pascí alebo fotopascí.

Foto 6: Mačka rada využíva popadané stromy a vývraty, z ktorých má lepší prehľad o dianí v okolí (zdroj: Martin Váňa) 


Foto 7: Čerstvá stopová dráha mačky divej (zdroj: Martin Váňa)


Foto 8: Charakteristický trus mačky divej, ktorý sa skladá z niekoľkých segmentov. Mačka divá si podobne ako rys svoj trus často zahrabáva, v tomto prípade však ostal nezahrabaný (zdroj: Michal Bojda). 


Mačka divá má rovnako ako rys ostrovid unikátne sfarbenie, ktoré umožňuje spoľahlivú identifikáciu jedincov pri kvalitných snímkach získaných z automatických kamier – fotopascí (Foto 9). Niekedy sa stáva, že pred objektívom zo zvedavosti neukážu celú „identitu“ (Foto 10), no väčšinou sa predvedú v celej svojej kráse (Foto 11). 

Foto 9: Dva odlišné jedince mačky divej  (zdroj: Zoo Bojnice & Hnutí DUHA Olomouc)

            

Foto 10: Tak ako aj domáce aj mačky divoké sú veľmi zvedavé (zdroj: Hnutí DUHA Olomouc)


Foto 11: V čase ruje, ktorá vrcholí na prelome zimných a jarných mesiacov, sú mačky často aktívne aj cez deň (zdroj: Hnutí DUHA Olomouc) 

   

Monitoring pomocou fotopasce a chlpovej pasce umožňuje pri kvalitných snímkach a úspešnej analýze DNA prepojiť vzhľad a genotyp daného jedinca (Foto 12, 13).

Foto 12: Jedinec obtierajúci sa o chlpovú pascu na jednej z lokalít v Javorníkoch (zdroj: Hnutí DUHA Olomouc)


Foto 13: Mačka divá u chlpovej pasce v Bielych Karpatoch (zdroj: Hnutí DUHA Olomouc)

               

Vzorky srsti z chlpových pascí sú odoberané do izolačného média s etanolom alebo do papierových sáčkov so silikagelom v jedno až dvojtýždňových intervaloch (Foto 14). Následne sú poslané na Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brne, kde prebieha izolácia DNA a ďalšie podrobné analýzy (Foto 15, 16).   

Foto 14: Detail srsti mačky divej zachytenej na chlpovej pasci (zdroj: Michal Bojda)


Foto 15: Izolácia DNA zo vzorky trusu v laboratóriu (zdroj: Ústav biologie obratlovců AV ČR)


Foto 16: Príprava vzoriek na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR), v rámci ktorej sú amplifikované jednotlivé sledované genetické markery – mikrosatelity, tvoriace genetický profil jedinca (zdroj: Ústav biologie obratlovců AV ČR)


Martin Duľa
koordinátor projektu za Hnutí DUHA Olomouc