AKTIVITY

V rámci monitoringu probíhají tyto aktivity:

  • instalace chlupových pastí pro získání vzorků na genetickou analýzu
  • instalace a sběr dat z fotopastí
  • stopování na sněhové pokrývce
  • sběr trusu a moči na genetickou analýzu
  • telemetrické sledování jedinců
  • vytvoření databáze monitorovaných jedinců
     

Součástí projektu je výstavba rehabilitační stanice pro kočku divokou v Národní zoo Bojnice. Ta bude sloužit pro ex situ ochranu kočky divoké (rehabilitace zraněných, osiřelých nebo jinak hendikepovaných jedinců, zvyšování jejich kondice a životaschopnosti pro přežití v přirozeném prostředí). Jedinci vhodní pro návrat budou vypušteni do volné přírody a monitorovaní prostřednictvím telemetrických obojků. Rehabilitační stanice zároveň bude sloužit i k osvětovým aktivitám zaměřeným na tento druh.

V současnosti je realizováno široké spektrum osvětově-vzdělávacích aktivit, které jsou zacílené na veřejnost i specifické skupiny, které se mohou do monitoringu zapojit. Osvětové aktivity přispějí ke zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice kočky divoké a nebezpečí hybridizace s kočkou domácí.

Výsledkem projektu bude zpracování souboru doporučených opatření pro další ochranu kočky divoké v Západních Karpatech (SR i ČR) a společné metodiky monitoringu kočky divoké, a také víceúčelová on-line databáze, která bude obsahovat všechny fotografie koček divokých, koček domácích nebo jejich vzájemných hybridů, získaných během realizace projektu. V databázi budou taky ověřená hlášená pozorování, evidované nalezené genetické vzorky případně jiné pobytové znaky.

Na základě získaných dat bude vypracována závěrečná studie, která bude obsahovat poznatky o populaci kočky divoké v Západních Karpatech (odhady velikosti populace a denzity, analýza využívání biotopu, zhodnocení genetické variability a hybridizace).

Výsledky projektu budou  prezentovány formou přednášek a propagačních materiálů na závěrečné konferenci pro všechny zainteresované subjekty (orgány státní správy, orgány ochrany přírody apod.), ale také pro odbornou a laickou veřejnost.