ČÍM SE ŽIVÍ?

Kočka divoká je aktivní převážně za soumraku a v noci, kdy se vydává na lov. Naopak přes den se zdržuje v úkrytech. Loví sama a v jejím jídelníčku proto zcela převažují (až z 80 %) malí hlodavci, především hraboš polní, myši či myšice. V případě nedostatku její jídelníček doplňují také ptáci, králíci, ještěrky či žáby. Pouze v období velké nouze se spokojí i s mršinou.

Uvádí se, že kočka divoká může najednou sníst až 0,5 kg potravy, obvykle je to však podstatně méně. Způsob lovu je typický pro naše kočkovité šelmy - kočka divoká přepadá svou kořist ze zálohy jedním rychlým výpadem či skokem. Jakmile napadne více než 20 cm sněhu, sotva se jí podaří ulovit myš či jinou kořist. Navíc má kočka divoká krátké nohy a v poměru k hmotnosti těla poměrně malou nášlapnou plochu. Proto se v oblastech s trvale vysokou sněhovou pokrývkou nevyskytuje.