KOČKA DIVOKÁ

Kočka divoká je skrytě žijící šelma, o jejímž aktuálním výskytu a životě mnoho nevíme. Patří mezi nejvzácnější druhy naší fauny. Po desetiletí byla v Česku považována za vyhubenou. Vzhledem ke svým vlastnostem a příbuzenským vztahům s domestikovanou příbuznou je kočka divoká přitažlivá pro širokou veřejnost, což z ní dělá ideální vlajkový druh, tedy druh, který díky své popularitě u veřejnosti může zastřešovat ochranu biodiverzity celkově.

O jejím návratu se dozvídáme až v posledních letech s rozvojem využívání fotopastí. Vzájemné rozlišení od kočky domácí je velmi náročné a vyžaduje cvičené oko. Znalosti o rozšíření a populační dynamice kočky divoké jsou nesrovnatelně horší v porovnání s jinými ohroženými druhy šelem. Důvodem je skrytý způsob života, umocněný malou velikostí těla a podobností s jedinci kočky domácí s původním divokým zbarvením.  Početnější výskyt v České republice by byl významným přínosem i díky naší výhodné poloze. Mohou se zde totiž setkávat kočky z populace karpatské (Slovensko) a západoevropské (Německo) a zajišťovat tím genetickou variabilitu druhu.