Kočka, pozor, divoká!

06.10.2021

Jarmila Krojerová, 4. 10. 2021, Vesmír 100, 614, 2021/10, Téma: Domestikace

Kočka divoká rozhodně není zdivočelý domácí mazlíček. Jak ji ale rozlišit od kočky domácí nebo od hybridního křížence?  

Počet zpráv o výskytu jednoho z nejvzácnějších druhů savců Česka v posledním desetiletí narůstá. Kočka divoká (Felis silvestris) kdysi obývala celé území republiky, ale systematické pronásledování (jakožto škůdce drobné zvěře) člověkem spolu se ztrátou vhodných biotopů v důsledku odlesňování vedlo v průběhu 18. a 19. století k jejímu úplnému vyhubení. Nárůst rozlohy lesnaté krajiny a celoroční ochrana jak u nás, tak v okolních zemích umožnil kočce divoké opětovné postupné osídlování našeho území. Prozatím jde hlavně o pohraniční hory (Šumava, Český les, Javorníky, Bílé Karpaty), ale její přítomnost už byla potvrzena i v dalších oblastech, např. v Doupovských horách nebo naposledy na Dobříšsku.


Celý článek zooložky Jarmily Krojerové si přečtěte v časopise Vesmír 2021/10. Dostupný pro předplatitele nebo za poplatek 20 Kč.Geografické rozšíření různých druhů patřících do skupiny označované dříve jako Felis silvestris. Dnes se dělí na 3 druhy („ornata“, „cafra“ a „lybica“, což jsou jen podruhy jednoho druhu Felis lybica) nebo na 5 druhů (vyznačeno na obrázku). Upraveno dle podkladů z www.wikipedie.org a www.iucnredlist.org, Yamaguchi et al. 2015. [1]