Prípravy na odchyty a telemetrický monitoring

27.04.2022

            

Počas marca a apríla tohto roku spustili členovia tímu z Národnej Zoologickej záhrady v Bojniciach  odchytové sklopce na mačku divú v Strážovských vrchoch a v pohorí Vtáčnik.

V rámci implementácie aktivít projektu Felis SKCZ je naplánovaný telemetrický monitoring niekoľkých jedincov mačky divej, ktorý umožní detailnejšie zmapovať priestorovú aktivitu a využívanie konkrétnych biotopov mačkou divou. Vo vybraných modelových oblastiach bude realizovaný odchyt voľne žijúcich jedincov mačky divej podľa schválených legislatívnych a metodických prístupov. Jedince budú po odchyte vybavené satelitným obojkom a podkožným čipom čo nám umožní ich identifikáciu i po odopnutí obojku, a bude im odobratá vzorka chlpov, slín a krvi na veterinárne vyšetrenie a genetickú analýzu. Následne budú vypustené späť do voľnej prírody. Satelitný GPS obojok umožňuje pravidelný príjem časopriestorových dát o pohybe a aktivite zvieraťa a je vybavený mechanizmom, ktorý umožní odpadnutie obojku z krku zvieraťa bez nutnosti spätného odchytu.


              Odchytový sklopec v pohorí Vtáčnik. Foto: B. Tám


               Príprava odchytového zariadenia v Strážovských vrchoch. Foto: B. Tám


              Mačka divá v neaktívnom sklopci v Strážovských vrchoch. Foto: fotopasca Národná ZOO Bojnice