Prohlédněte si příspěvky ze závěrečné konference projektu Hledáme kočku, pozor, divokou!

27.06.2022

Ve čtvrtek 26. května se prostřednictvím platformy Zoom uskutečnila plánovaná závěrečná konference našeho projektu. Konferenci zorganizoval Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. spolu s Hnutím DUHA Šelmy a Národní zoologickou zahradou Bojnice a zúčastnilo se jí 51 zájemců z Česka i Slovenska. V rámci konference byly prezentovány nejen výsledky projektu, ale také další tři přizvané přednášky od odborníků z obou zemí. Účastníci se mohli dozvědět nejnovější informace týkající se ochrany a výskytu kočky divoké na moravsko-slovenském pomezí a v dalších oblastech Česka a Slovenska.

Zájemci si mohou odprezentované příspěvky prohlédnout ve formátu prezentace přímo zde:

Úvod do problematiky a představení projektu Felis SKCZ (Krojerová J., Ústav biologie obratlovců AVČR)Odhad vývoja populácie mačky divej (Felis silvestris) na území Slovenských Karpát (Kubala J., Kropil R., Tám B., Iľko T., Klinga P., Smolko P., Technická Univerzita vo Zvolene, NZOO Bojnice, ŠOP SR)Genetický monitoring kočky divoké v ČR a SR (Krojerová J., Gajdárová B., Dzurja J. et al., Ústav biologie obratlovců AV ČR, NZOO Bojnice, Hnutí Duha Šelmy)Odhad početnosti a populačnej hustoty mačky divej v Javorníkoch (Duľa M., Bojda M., Váňa M., Gendiar M., Dekař P., Kutal M., Hnutí DUHA Šelmy)Robustný monitoring mačky divej v Strážovských vrchoch (Tám B., Tonhaiserová A., Machciník B., Kováč P., Greschner M., Duľa M., Krojerová J., Kubala J., NZOO Bojnice, Hnutí DUHA Šelmy, UBO AVČR, TU Zvolen)Kočka divoká na Šumavě a v Pošumaví (shrnutí poznatků o novodobém výskytu 2010-2021) (Volfová J., Bufka L., Belotti E., Bednářová H., NP Šumava, Hnutí DUHA Šelmy)