Výstavba karanténnej a rehabilitačnej stanice pre mačku divú

09.05.2022

               

Po dlhej administratívnej príprave a schvaľovacích procesoch začala v lete roku 2021 realizácia kľúčovej aktivity projektu v rámci areálu NZOO Bojnice a to výstavba karanténnej a rehabilitačnej stanice pre jedince mačky divej.  

Samotný objekt je umiestnený v krásnom a tichom, lesnom prostredí areálu, mimo bežnej návštevníckej časti, ktoré je vhodné pre karanténnu a rehabilitáciu, nakoľko si tieto procesy vyžadujú prioritne „kľudový“ režim a osobitný prístup zo strany odborného zoologického personálu. Umiestnenie objektu od začiatku komplikovalo prípravu ako aj samotnú realizáciu tejto investičnej aktivity.

Stavebné práce bolo nutné počas zimy prerušiť z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. 

Foto: Ing. Andrej Duchoň


Objekt má plochu cez 2160 m2 a pozostáva z 8 samostatných oplotených výbehov pre zvieratá a obslužnej prestrešenej chodby pre personál zoo. Každý výbeh má rozmery 10x24 m a je rozdelený na 3 prepojené časti, z ktorých každá je prístupná pre zvieratá prostredníctvom uzatváracieho systému „šúbrov“. Obvod výbehov je tvorený prevažne betónovými dielcami (spodná časť) a pletivovými dielcami (horná časť), ktoré sú doplnené šmykovou vrstvou a elektrickým ohradníkom, zabraňujúcim úniku jedincov nachádzajúcich sa v danom priestore, ale aj vniku nežiadúcich predátorov a jedincov z okolitého lesného prostredia. Pre personál sú výbehy prístupné zo stredovej, prestrešenej obslužnej chodby, pričom najväčšia časť každého výbehu je prístupná tiež pre väčšiu techniku, prostredníctvom dvojkrídlových brán. Uvedený prístup je dôležitý pre úpravu samotných výbehov po výstavbe. Vytvorenie vhodného prirodzeného prostredia s prvkami welfare, ale aj miestami a časťami umožňujúcimi kontrolovaný úkryt jedincov, nachádzajúcich sa v tomto priestore, je v procesoch rehabilitácie veľmi dôležitý a často kľúčový, pri zachovávaní alebo nadobúdaní prirodzeného správania a zručností počas lovu.


Pôdorys objektu.pdf – (obslužná chodba pre personál a 8 vzájomne prepojených priestorov pre zvieratá). 


Výstavba karanténnej a rehabilitačnej stanice pre mačku divú. 

Foto: Ing. Andrej Duchoň ING. VIERA MADAJOVÁ