Přečtěte si závěrečnou studii projektu a doporučení pro efektivní ochranu kočky divoké v Západních Karpatech

30.06.2022

Závěrečná studie a Soubor doporučených opatření pro efektivní ochranu kočky divoké v přeshraničním regionu SR-ČR jsou výstupy dvouletého monitoringu kočky divoké na moravsko-slovenském pomezí.


Závěrečná studie obsahuje kapitoly věnované všeobecné charakteristice a ekologickým nárokům druhu, charakterizuje území, v nichž mapování populace probíhalo, shrnuje výsledky samotného monitoringu jak pomocí sběru pobytových znaků, tak pomocí fotopastí a výsledky genetického monitoringu v daných územích pomocí sběru vzorků z chlupových pastí.


Soubor doporučených opatření pro efektivní ochranu kočky divoké pak hodnotí dosavadní stav ochrany dotčených biotopů a tamního lesnického hospodaření, definuje a hodnotí rizikové faktory pro populaci kočky divoké na daném území, jako jsou fragmentace areálu výskytu a vznik metapopulací, pytláctví, regulace kočky domácí a s ní spojené možné záměny obou druhů, hybridizace s kočkou domácí apod. a navrhuje vhodná opatření, jak zmíněné rizikové faktory snižovat a zajistit tak efektivní ochranu druhu.